Затвори
contact-us

Софтуерно тестване

Курса цели да Ви даде основни познания и практическа подготовка в Софтуерното тестване и процеси. Ще Ви запознаем с методи и техники за откриване на софтуерни дефекти с цел тяхното отстраняване. Те са необходими за започване на работа като Junior QA.


Лекциите са подходящи както за абсолютно начинаещи в софтуерното тестване, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият на професионално ниво.

Лектор на курса:

Евгени Костадинов

Допълнителна информация:


Продължителност на курса:
Обучението по "Софтуерно тестване” е с продължителност 2 месеца, а занятията – 2 астрономически часа,
като се провеждат 2 пъти в седмицата. Общият брой занятия е 43 учебни часа.

Изисквания към участниците:
Необходимо е желаещите да се запишат, като направят това чрез нашата Форма за контакт.
Поради онлайн характера на курсовете е желателно да имате свой лаптоп/РС.

Сертификати
Всеки участник успешно завършил курсът, получава сертификат, който може да послужи като
удостоверение за завършването или да бъде представен пред работодател при кандидатстване за съответната позиция.

Програма на курса:

Software Quality Basics

 • Basic concepts
 • Terminology
 • What are bugs?

Principles and objectives of testing

 • Why we test?
 • The Role of testing in software development
 • Testing vs Quality Assurance
 • Main principles

Software testing deliverables

 • Documentation accompanying the testing process
 • Test case
 • Test suite
 • Test management systems
 • TestLink

Software Development Life Cycle

 • Considerations in the SDLC phases
 • Models and methodologies
 • Introduction to Agile

Software testing phases

 • Testing process
 • Testing stages

Test levels and types

 • Different levels of testing
 • Most common types

Defects management

 • Defects description and management
 • Defects management systems (Bug tracking systems)
 • Intoduction to JIRA

Testing techniques

 • Static testing techniques
 • Dynamic testing techniques

Test design techniques

 • Introduction to the basic techniques for design tests
 • Specification based techniques (Black box)
 • Equivalence Partitioning
 • Boundary Value Analysis
 • Decision table testing
 • State Transition
 • Use case testing

White box Techniques

 • Statement testing and coverage
 • Decision testing and coverage

Testing new and existing functionality

 • Strategies in testing the new functionality
 • Strategies testing of existing functionality
 • Introduction to Regression testing
 • Selection and prioritization of tests in regression testing

Performance Testing

 • Performance Testing, Stress Testing, Load testing
 • JMeter

Organisation of the testing process

 • Test management
 • Planning and Control
 • Risk Assessment

Testing tools

 • Introduction and classification
 • Different types of tools in testing

Testing software projects (Workshop)

 • Analysis
 • Test planning
 • Test case design
 • Execution and Reporting

Job interview preparation

 • What to expect
 • Solving real interview tasks
 • Most common interview questions and answers
 • CV recommendations