Затвори

Нашият екип

Ние смятаме, че зад успехът Ви преди всичко стоите самите Вие. Мотивацията да продължите напред ще остане дълго след всяко обучение. За лектори избираме не само доказани специалисти, но и хора с подходящи личностни качества. Тук можете да видите профилите на преподавателите, които ще Ви помагат и не само по време на курсовете водени от тях.

trainer-profile-picture

Евгени Костадинов


Търси предизвикателствата, свързани с тестване на различни технологии. Има богат опит с UI, API, DW, Performance и Mobile. Работил е основно в проекти с Java, .Net и NodeJS среди за Телеком, Финансови, Маркетинг и Банкови институции. Участва активно в изграждането на QA, DevOps и Agile процесите и инфраструктурата в компанията. В момента е QA Manager, автор на публикации в LogiGEAR Magazine, както и QA Challenge Accepted лектор.

profile for ekostadinov at Stack Overflow, Q&A for professional and enthusiast programmers profile for ekostadinov at LinkedIn profile for ekostadinov at GitHub profile for ekostadinov at DockerHub reveal.js ekostadinov slides

Запишете се за Курс по Aвтоматизирано тестване!